Ảnh bìa

Triển lãm

Triển lãm

Công ty chúng tôi đã tham gia nhiều triển lãm, bao gồm Triển lãm Từ Châu, Triển lãm BAuma Thượng Hải và triển lãm Trường Sa.Triển lãm liên quan chặt chẽ đến máy móc xây dựng, cho thấy xu hướng mới về điện khí hóa, trí thông minh và máy móc xây dựng không người lái.

triển lãm1

Doanh số bán hàng bùng nổ của Triển lãm máy móc xây dựng càng khẳng định sự thịnh vượng cao của ngành, điều này cho thấy niềm tin của khách hàng hạ nguồn đối với nhu cầu về kỹ thuật máy móc xây dựng vào năm tới.Ngoài ra, nó sẽ nâng cao niềm tin của các doanh nghiệp trên thị trường.