Ảnh bìa

Đội

Đội ngũ của chúng tôi

Bốn khoa:
Bộ phận R & D
Phòng kinh doanh quốc tế
Phòng kinh doanh nội địa
Phòng quản lý tổng hợp
Một nhóm chuyên gia kỹ thuật
Do khả năng phân tích phần tử hữu hạn mạnh mẽ, nhóm này có thể phát triển và xác nhận từng thông số kỹ thuật để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

đội