Ảnh bìa

Tin tức

Vào ngày 20 tháng 5, công ty đã tổ chức một hoạt động xây dựng nhóm tại Nam Kinh.Khoảng 30 người đã có mặt.Dù trời nắng nóng nhưng các em vẫn tích cực tham gia hoạt động và thi đấu theo nhóm để giành danh hiệu cho đội mình.

Xây dựng nhóm thành công không chỉ cho phép nhân viên tăng cường hiểu biết và giao tiếp lẫn nhau trong quá trình xây dựng nhóm mà còn khiến nhân viên cảm thấy rằng mọi hoạt động xây dựng nhóm đều là lợi ích của công ty. Nó làm tăng ấn tượng thuận lợi và cảm giác thuộc về công ty của họ.

Chúng tôi muốn làm một doanh nghiệp nhiệt độ!Phát triển mạnh trong lĩnh vực con dấu, mang đến những sản phẩm tốt hơn cho nhiều người hơn.


Thời gian đăng: Jun-07-2022